10. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj 

2.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (EU)              
               
3.            Prijedlog sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe

4.            Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

5.            Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno klupsko kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora

6.            Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi Europske unije EU Integrated Resolve 2020 (EU IR20)                                             
 
7.            a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Svetoj Nedelji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
               b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
               c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rešetari za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
               d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jasenice za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

8.            Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
8.1.         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2019. godinu                                                                                                                                                      
8.2.         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2019. godinu

8.3.         Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu  

8.4.         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2019. godinu                                                                                                                                                     
8.5.         Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu         
      
8.6.         Izmjenu Statuta Hrvatske izvještajne novinske agencije – davanje suglasnosti

8.7.         Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine      
                                                                       
8.8.         Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019. godinu      

8.9.         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica za 2018.    
     
8.10.       Izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.           
  
8.11.       Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017.

9.            Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 35. salonom mladih

10.          Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Nikole Grmoje, u vezi s uvrštavanjem Republike Hrvatske na narančastu ili crvenu listu rizičnih zemalja.
                                                                                                    
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.            Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
               a) Vijeće za konkurentnost u formatu ministara za unutarnje tržište i industriju, 18. rujna 2020.
               b) Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 21. rujna 2020.                       
               c) Vijeće za vanjske poslove (FAC),  21. rujna 2020.                              
               d) Vijeće za opće poslove (GAC), 22. rujna 2020.                                    
 
2.            Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata (ograničeno)

3.            Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.            a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
               b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

5.            Kadrovska pitanja  

6.            Informacije, pitanja i prijedlozi