157. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Otvoreni dio sjednice


1.         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu                                                                            
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (EU)                                                               
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zemljišnim knjigama                                    
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona    
                                                                                                                               
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja                                                                    
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza                               
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (EU)                          
 
8.         Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj                          
 
9.         Prijedlog uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi                                                                                                     
 
10.       Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Pula                                                                                                                             

11.        a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dubrovniku za zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar
             b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar
             c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
             d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lopar za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
             e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Čavle za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak           
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji građevine br. 1 u vojarni 4. gardijske brigade Pauci, Knin                                                                                      
 
13.       Prijedlog izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu                                                                                                                                                  

14.       Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2018. godinu                                                                                    
 
15.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
             a)         Pismom namjere između ministra obrane Republike Hrvatske i ministra obrane Mađarske o Multinacionalnom divizijskom zapovjedništvu - Centar
             b)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Korejske nacionalne policijske agencije Republike Koreje o suradnji tijekom turističke sezone.                  
 

Zatvoreni dio sjednice

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 17. svibnja 2019. godine
            b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 21. svibnja 2019. godine        
            c)         Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 22. i 23. svibnja 2019. godine                                       
 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                                                                                                              

3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti