189. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU) 

4.         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu

5.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

6.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije 

7.         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Saveznoj Republici Brazilu i Arapskoj Republici Egiptu donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19 sukladno procjeni mehanizma COVAX 

8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska, kao centra 2.  kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a

9.         Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2023. godini 

10.        Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi upravljanja u  krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX 23)

11.        Prijedlog zaključka o postupanju Ministarstva financija i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svezi broda u gradnji ULJANIK 531

12.       Prijedlog zaključka kojim se pozivaju udruge i vijeća nacionalnih manjina da predlože kandidate za imenovanje članova Savjeta za nacionalne manjine

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2023.

14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi izvođenja građevinskih radova na projektu „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu“ 

15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

             a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona                                                  
             b)         Izvješća o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2021.                                                                                    
             c)         Izvješća o obavljenim revizijama učinkovitosti gospodarenja komunalnim otpadom na području Republike Hrvatske

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 6. veljače 2023.

2.         Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije, sklopljenih na temelju članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu („Narodne novine“, broj 62/22.), za prosinac 2022. godine

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                   
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.