240. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                      
 
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske                 
 
3.         Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja                                        
 
4.         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu                                                                                                      
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Pravosudne akademije            
 
6.         Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2019.                  
 
7.         Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2019.                        
 
8.         Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim sporazumom između Ministarstva obrane  Republike Hrvatske i Međunarodnog središta za obuku specijalnih zračnih snaga o potpori koja se pruža Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga      
 
9.         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Vijeća Europe i Ministarstva  vanjskih i europskih poslova Hrvatske o financiranju projekta „Smanjenje broja neriješenih osnovanih predmeta Europskog suda za ljudska prava“               
 
10.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad UNICEF-ovom humanitarnom virtualnom utrkom Mliječna staza 2020. (5. do 20. rujna 2020.) 
 
11.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske
 
a)  Domagoja Hajdukovića, u vezi s epidemijom bolesti COVID-19

b)  Domagoja Hajdukovića, u vezi s rebalansom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

c)  Domagoja Hajdukovića, u vezi s povećanjem nezaposlenosti zbog epidemije bolesti COVID-19

d)  Domagoja Hajdukovića, u vezi s najavljenom međunarodnom pomoći Republici Hrvatskoj u borbi s posljedicama potresa

e)  Domagoja Hajdukovića, u vezi s dobivenom međunarodnom pomoći u borbi s posljedicama potresa 

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 13. srpnja 2020.                                                                                          
           
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)                                                           
 
3.         a)        Upravni spor radi davanja koncesije – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Splitu                                                                                        
            b)        Upravni spor radi imenovanja članova – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu                                                                                  
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                    
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.