297. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog odluke o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju četiri centra za gospodarenje otpadom

3. Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2024. godini

4. a)         Prijedlog izvješća o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2023. godinu
    b)         Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2024.

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za usluge prijevoza posjetitelja brodovima na relaciji Skradin - Skradinski buk - Skradin u 2024.

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ za sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekta „Postavljanje sidrišta u Nacionalnom parku Kornati“

8. Prijedlog odluke o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika „SZH-01“

9. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jalžabet za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lipovljani za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za iskazivanje interesa za prihvaćanje domaćinstva 32. sjednice i Međunarodnog simpozija Europske savjetodavne komisije za slatkovodno ribarstvo i akvakulturu

11. Prijedlog zaključka o davanju podrške za isticanje kandidature za organizaciju Europskih sveučilišnih igara 2028. godine

12. Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom sa šestog sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

13. Godišnje izvješće za 2023. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)

14. Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2023. godinu

15. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2023. godinu

16. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad petim šahovskim turnirom - Super United Croatian Grand Chess Tour.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
a)         Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2023/2189, u vezi s odvjetničkom djelatnosti
b)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2022/2177, u vezi s morskim okolišem

2. Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3. Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na ustavnu tužbu

4. a)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.