39. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (EU)

4.         Nacrt prijedloga nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine

5.         Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom s četvrtog sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

6.         Prijedlog zaključka u vezi s Planom konzultacija između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije za godine 2021.-2022.

7.         Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2020. - 2022.

8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond

9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

10.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.

11.       Prijedlog odluke o prodaji pijeska radi građenja javne građevine autoceste A5 granica Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, poddionica Beli Manastir – most Halasica

12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021.

13.       Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2021. godinu

14.       Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2019. godinu

15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

a)         Hrvoja Zekanovića, u vezi s donesenom mjerom o broju ljudi koji smiju prisustvovati na svetim misama u crkvi
b)         dr. sc. Katarine Peović, u vezi s katastarskom česticom u katastarskoj općini Štrbci
c)         Bojana Glavaševića, u vezi s Republikom Sjevernom Makedonijom.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za:

a)         europske poslove (GAC), 18. siječnja 2021.
b)         vanjske poslove (FAC), 25. siječnja 2021.
c)         poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 25. siječnja 2021.

2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:

a)         broj 2020/0528, u vezi s pružanjem audiovizualnih medijskih usluga
b)         broj 2020/0529, u vezi s energetskom učinkovitosti

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.