58. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                            

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

5.         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu    
                                                                                                              
6.         Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u inicijativi Međunarodnog monetarnog fonda za potporu visoko zaduženim siromašnim zemljama u obliku doprinosa fondu Poverty Reduction and Growth - Heavily Indebted Poor Countries Trust (PRG-HIPC fond)                                                                                                    
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine sa zadaćom definiranja okvira suradnje s tvrtkom Infobip d.o.o. na području razvoja umjetne inteligencije                                    
 
8.         Prijedlog zaključka u vezi s informacijom o Izjavi iz Porta (Porto, Portugalska Republika, 7. i 8. svibnja 2021.)                                                                        
 
9.         Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala

10.       Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka
                                                                                        
11.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko - dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, radi financiranja izgradnje autoceste A7 Rupa - Rijeka - Žuta Lokva, sektor Križišće - Žuta Lokva
            d)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja izgradnje autoceste A7 Rupa - Rijeka - Žuta Lokva, sektor Križišće - Žuta Lokva             
 
13.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2021. godini
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2021. godini                                  
 
14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u k.o. Lukoran                
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2020. godinu            
            b)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu
            c)         Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu         
            d)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2020. godinu
            e)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020. godinu

16.       Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2020. godinu                                                                              
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
           
            a)         Ivane Posavec Krivec, u vezi s implementacijom Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji            
            b)         Sandre Benčić, u vezi s održanim sastancima guvernera Hrvatske narodne banke                                                               
            c)         Rade Borić, u vezi s posebnim savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.  


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske za davanje punomoći

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.