69. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

6.         Prijedlog odluke o osiguravanju provođenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19  državljana Republike Hrvatske i drugih osoba koje nemaju status osigurane osobe u Republici Hrvatskoj

7.         Prijedlog odluke o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine

8.         Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem problematike dezinsekcije komaraca

9.         Prijedlog odluke o upućivanju žurne pomoći Republici Litvi

10.       Prijedlog odluke o izboru investitora, raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Skradin i davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dvije plaže i izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-privezište u k.o. Skradin, radi realizacije izgradnje Projekta Prukljan u Gradu Skradinu

11.       Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave                                          
 
12.       Prijedlog uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (EU)

13.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva inovacija i tehnologije te Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2021. - 2025.
                                                                                                                                       
14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a) Prijedlog zakona o dodatnim poslovima (predlagatelj: Marko Milanović Litre, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            b) Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020.  

15.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, za 2020.                                     
 
16.       Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu za potrebe nacionalnih manjina

17.       Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2020.                        
 
18.       Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2020. godinu                                                                      
 
19.       Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu          
                                                                                                                  
20.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike  Hrvatske za 2021. godinu, za svibanj 2021.                                                             
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:                                    
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 19. srpnja 2021.                                                                       
 
2.         Prijedlog intervencijskog podneska Republike Hrvatske u predmetu pred Općim sudom                                                                                                         
 
3.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                                    
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                  
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.