Premijer Orešković na CIRAZ konferenciji: Usvajanjem S3 strategije, otvorili smo mogućnost povlačenja 664 milijuna eura

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/travanj/4 travnja/DUkonferencija.jpg

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković sudjelovao je danas, u Dubrovniku, na konferenciji „CIRAZ 2016: Harnessing Innovation to Drive Economic Growth – The Ron Brown Legacy“. 

Obraćajući se sudionicima Konferencije, predsjednik Vlade istaknuo je da inovacije pokreću moderan svijet i da Hrvatska mora naći načina da se aktivnije uključi u taj svijet, pokretan istraživanjem, tehnološkim napretkom i inovacijama. 

Ističući da Hrvatska nije našla najbolji odgovor na tešku ekonomsku krizu koju je prošla, premijer Orešković kazao je da je posao ove Vlade postaviti temelje za dugoročni i održivi gospodarski rast i razvoj društva, što se planira napraviti strateškim pomacima i ključnim inicijativama u nekoliko ključnih područja. Pri tome je naglasio da su prioriteti fiskalna konsolidacija, povećanje kreditnog rejtinga i vraćanje povjerenja investitora, zatim ubrzanje ekonomskog rasta i reforme u javnom sektoru. 

„Svjesni smo značaja i uloge znanosti, istraživanja i razvoja, tehnološkog napretka i inovacija i tome namjeravamo posvetiti osobitu pažnju“, rekao je predsjednik Vlade i dodao kako smo u tom području usklađeni s Europskom unijom koja u novoj financijskoj perspektivi od 2014. do 2020. prepoznaje inovacije kao jedan od ključnih pokretača ekonomskog rasta i razvoja. 

Iako Hrvatska ima dugu tradiciju inovacija, od Tesle, Penkale, padobrana, torpeda, a u novije vrijeme sms-parkinga, azitromicina, bežičnog prijenosa enegrije i najbržeg električnog automobila na svijetu, ipak zaostajemo za usporednim zemljama po ulaganjima u istraživanje i razvoj. Mnogi su razlozi za ovo zabrinjavajuće zaostajanje, rekao je premijer Orešković navodeći, kao glavne razloge, manjak investicija, nedovoljan fokus na inovacije, osobito u fazi primjene inovacija u stvaranju nove vrijednosti. „Hrvati su dobri inovatori, ali tamo gdje zapinje je primjena inovacija u proizvodnim procesima, transformacija dobre ideje u proizvod, u tržišni uspjeh“. 

Svjesna svih ovih problema, Vlada je usvojila važnu Strategiju pametne specijalizacije (Smart Specialization Strategy, S3)  – stratešku inicijativu čiji je cilj stvaranje efikasnog eko sustava za inovacije. Razvoj S3 strategije je u skladu s europskom vizijom Europe 2020 i ključni je uvjet za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Prihvaćanje ovog dokumenta otvara mogućnost povlačenja 664 milijuna eura iz Operativnog fonda za koheziju i konkurentnost, koji će biti usmjereni na povećanje istraživačkog potencijala te povećanje konkurentnosti gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. 

Premijer Orešković kao glavni cilj Strategije istaknuo je jačanje ekonomskog rasta i otvaranje radnih mjesta kroz bolju suradnju gospodarstva i znanstveno-istraživačkog sektora. „Tu vidimo veliki prostor za pametan, inkluzivan i održiv rast baziran na našim kompetitivnim prednostima, teritorijalnom i ljudskom kapitalu i potencijalu za daljnji napredak i izvrsnost“.  

Strategija pametne specijalizacije odabrala je tematska područja: zdravlje i kvaliteta života, energija i održiv okoliš, transport i mobilnost, sigurnost te hrana i bio-ekonomija. Ta područja nisu sektori niti tehnologije, nego područja na koja se mogu aplicirati aktivnosti istraživanja i razvoja, što je novi koncept razvoja u kojem se jače povezuju istraživački potencijali i ekonomija. 

„Smatramo da smo prihvaćanjem ovog strateškog okvira, zajedno s alokacijom sredstava iz EU fondova, postavili efikasan institucionalni okvir za inovacije koji će prepoznati i njime se koristiti svi uključeni u inovacijski lanac vrijednosti“, rekao je predsjednik Vlade. Dodao je da će važan element sustava inovacija biti i danas predstavljeni Centar za industrijski razvoj. „Naš je cilj ponovo pozicionirati Hrvatsku kao zemlju iz koje dolaze značajne inovacije koje popravljaju kvalitetu života“, zaključio je predsjednik Vlade Tihomir Orešković. 


 

Pisane vijesti