Gabrijela Žalac
Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Životopis

 • Gabrijela Žalac, dipl. oec 
 • rođena 4. veljače 1979. u Vinkovcima
 • udana, majka troje djece 


Obrazovanje

 • 2009. – danas – Doktorski studij Management, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • 1997. – 2002. – diplomirani ekonomist – Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer Financijski menadžment
 • 1993. – 1997. – Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci
 • 1985. – 1993. – Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci


Radno iskustvo / Profesionalna karijera

 • 2016. – direktorica Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d. o. o.
 • 2011. – 2015. – pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije
 • 2010. – 2011. – vršiteljica dužnosti pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije
 • 2007. – 2010. – pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja Vukovarsko-srijemske županije
 • 2005. – 2007. – voditeljica Odsjeka za europske integracije, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja
 • 2003. – 2005. – stručna suradnica za europske integracije u Uredu župana Vukovarsko-srijemske županije
 • 2002. – 2003. – vježbenica u Uredu župana Vukovarsko-srijemske županije
 • 2000. – 2002. – komercijalistica i administrativna referentica, Dugylno d. o. o.
 
 • 2007. - stručno usavršavanje u Bruxellesu u organizaciji Ureda hrvatskih regija
 • 2006. - certificirani trener Osnove EU i PCM u programu Vlade Kraljevine Danske i Središnjeg državnog ureda za upravu i jačanje kapaciteta "Train the trainers"
 • 2002. - 2005. - položila sve seminare Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija iz programa ABECEDA EU
 

Politička karijera

 • članica Hrvatske demokratske zajednice od 2007. godine
 • članica Odbora za regionalni razvoj i EU fondove te Odbora za gospodarstvo Hrvatske demokratske zajednice


Jezici

 • engleski
 • njemački 


Ostalo

 • članica Partnerskog vijeća statističke regije Kontinentalna Hrvatska
 • članica Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju pri Hrvatskoj zajednici županija
 • članica Partnerskog vijeća Vukovarsko-srijemske županije
 • zamjenica člana Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • članica Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020.
 • članica Odbora za praćenje Dunavskog transnacionalnog programa 2014.-2020.
 • članica Odbora za praćenje Interreg V – A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
 • članica Odbora za praćenje Interreg – IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.
 • zamjenica člana Evaluacijske upravljačke skupine za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
 • sudjelovanje u pripremi, programiranju i provedbi IPA Operativnih programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Hrvatska – BiH, kao članica tima za pripremu programa
 • zamjenica člana Programskog odbora Hrvatska – Srbija, Hrvatska – BiH 2006.-2009.
 • od 2009. članica Zajedničkog nadzornog odbora IPA CBC Hrvatska – Srbija
 • u 2009. i 2012. godini članica Zajedničkog nadzornog odbora IPA CBC Hrvatska – Mađarska
 • članica Radne skupine za izradu Dunavske strategije pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova od 2010. godine
 • članica Radne skupine za razvoj regionalnih klastera pri Ministarstvu gospodarstva od 2011. godine
 • županijska koordinatorica za NUTS II regiju Panonska Hrvatska od 2009. godine
 • sudjelovala u pripremi, provedbi i evaluaciji mnogih projekata financiranih iz međunarodnih i EU izvora u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 • dobro poznavanje programa međunarodne suradnje i načela regionalnog razvoja, hrvatskih i međunarodnih regionalnih prilika, strateškog planiranja, programiranja i upravljanja regionalnim razvojem putem projekata koji se financiraju kroz EU fondove
 • autorica akademskih članaka:
  • Role of development agencies in the regional development of the Republic of Croatia, IMR 2010.
  • Izazovi financiranja javnih usluga, 12. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija RiM, Split 2011.
  • Croatia in the context of the EU Strategy for the Danube Region, IMR 2012
  • The role of regional policy in development of East Croatia: opportunities and potentials, Međunarodniznanstveni simpozij – Gospodarstvo Istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra 2012.
  • Development of rural tourism in Danube Region in the context of EU Danube Strategy, 3. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Osijek 2012.;
  • Motivacija zaposlenih u javnoj upravi za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije, 3. međunarodna konferencija "Razvoj javne uprave", Vukovar 2013.
  • Clustering of tourist boards a chance for a better use of EU Structural Funds – case study Vukovar-Srijem County, IMR 2013
  • Prospects of Croatian regions in Western Balkan territorial cooperation, Scientific Symposium – Territorial Cohesion in Europe – International Conference for the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute, Pecs, June 2013
  • Mapiranje turističkih potencijala – Preduvjeti za razvoj turizma Kontinentalne Hrvatske, Ekonomski vjesnik, Osijek 2014.; Primjena triple-helix modela na razvoj drvnog sektora Vukovarsko-srijemske županije, IMR 2015.