Nada Murganić
Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Životopis 

 • rođena 14. siječnja 1958. godine u Karlovcu
 • udana, majka jedne kćeri 

Obrazovanje 

 • 1976.-1981.  - Pravni fakultet u Zagrebu, Studij socijalnog rada
 • 1972.-1976.  - Gimnazija Karlovac 

Profesionalna karijera 

 • 2014. - 2015. - zastupnica u Hrvatskom saboru
 • 1990 - danas - Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Karlovcu - radna mjesta: socijalni radnik ustanove i voditelj tehničke jedinice, voditelj ustanove za smještaj prognanika, ravnateljica ustanove (222 korisnika na stalnom smještaju, dva izvaninstitucionalna programa i 90 zaposlenika) 
 • 1981. - 1990. - OO Crvenog križa Karlovac - radno mjesto: socijalni radnik i voditelj kućne njege i pomoći u kući organizacija rada volontera svih dobnih skupina na dobrotvornim akcijama Crvenog križa u mjesnim četvrtima grada

Politička karijera 

 • 1995. - danas - članica HDZ-a
 • potpredsjednica Temeljnog ogranka Grabrik Karlovac
 • predsjednica Gradskog vijeća grada Karlovca iz kvote HDZ-ovih vijećnika
 • dopredsjednica Gradskog odbora HDZ-a Grada Karlovca
 • predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Karlovačke županije
 • članica predsjedništva županijske organizacije HDZ-a Karlovačke županije
 • politička tajnica ZŽHDZ-a „Katarina Zrinski“ na nacionalnoj razini

Jezici

 • engleski jezik

Osobni interesi i hobiji

 • niz seminara iz područja stručnog socijalnog rada, psihosocijalne pomoći i komunikacijskih vještina
 • literatura - stručna, priručna psihologija, sociologija, psihoanaliza
 • sport - rekreativne vježbe