Služba za uredsko poslovanje

Slika /2016/Glavno tajništvo/uredsko.jpg

Obavlja poslove uredskog poslovanja za Vladu, radna tijela Vlade i njihove stručne radne skupine, Ured predsjednika Vlade, te potpredsjednike i članove Vlade, a osobito:
  • urudžbiranje,
  • prijepis,
  • pismohranu i
  • druge poslove po nalogu glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.