Ured glavne tajnice Vlade Republike Hrvatske

Radom Glavnog tajništva i Ureda glavnog tajnika upravlja glavni tajnik koji ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. Uz sve navedene poslove, ured također izrađuje zapisnike sa sjednica Vlade, brine o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, vodi brigu o zastupničkim pitanjima upućenim Vladi, te vodi statističke podatke vezane uz rad Vlade.

Jedna od zadaća tajništva je i obavljanje redaktorskih i lektorskih poslova, te administrativno-tehničkih poslova za potrebe potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva, te sve poslove u vezi s opremanjem i održavanjem zgrade Banskih dvora.

Glavna tajnica Vlade Republike Hrvatske je Ivona Ferenčić.