148. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o vodnim uslugama                                                             
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o vodama (EU)                                                                  
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva                                                                                                                         
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu                      
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja                                                                                                                            

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima                                                                          
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU)                                       
 
8.         Prijedlog uredbe o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina                               
 
9.         Prijedlog uredbe o snimanju iz zraka                                                        
 
10.       Prijedlog Akcijskog plana promoviranja i jačanja kratkih lanaca u opskrbi hranom ustanova iz javnog sektora za razdoblje 2019. i 2020. godine                          
 
11.       Prijedlog odluke o provedbi vježbe „KIBERNETIČKI ŠTIT 2019.“ za uvježbavanje upravljanja u uvjetima kibernetičkih incidenata                                                
 
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu                                       
 
13.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast                                                                   
 
14.       Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, za službenike u pravosudnim tijelima                                        
 
15.        a)         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
             b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske          
 
16.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2024. godine i davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sklapanje Okvirnog ugovora za nabavu pandemijskog cjepiva protiv gripe  

17.        Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                                                     
                       
18.       a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o željeznici                                              
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma                                                                          
                                                                                          
19.        Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području turizma    
                                                                                                                                             
20.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         24. svehrvatskim športskim natjecanjem invalida Domovinskog rata (Vukovar, 12. do 14. travnja 2019. godine)                                   
            b)         Konferencijom o poduzetničkim zonama na području pet slavonskih županija (Otok, 10. svibnja 2019. godine)                                                            
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a) Ivana Pernara, u vezi s evidencijom udruge u Registru udruga
            b) Ranka Ostojića, u vezi s ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske
            c) dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s obilježavanjem Dana kruha u školama – dopunsko zastupničko pitanje

 

Zatvoreni dio sjednice


1.         a)         Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća – članak 50., 21. ožujka 2019. godine
            b)         Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 21. i 22. ožujka 2019. godine    
                                                                                                                                    
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
            a)         broj 2018/2254, u vezi s energetskom učinkovitošću
            b)         broj 2018/2369, u vezi s energetskim svojstvima zgrada
            c)         broj 2018/2269, u vezi s dodjelom ugovora o koncesiji
            d)         broj 2018/2285, u vezi s priznavanjem stručnih kvalifikacija 
                                                                                                              
3.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
                                                                                                                                            
4.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
           b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                                                                                                                          

5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.