231. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 
 
1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
 
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (EU)  
 
3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU) 
 
4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (EU)
 
5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (EU)       
 
6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (EU) 
                     
7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu
      
8. Prijedlog odluke o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida u istražnom prostoru ugljikovodika „DI-14“        
 
9. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova 
 
10. Prijedlog odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.
 
11. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju
      b) Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
 
12. a) Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2023. i 2024. godinu 
      b) Izvješće o provedbi Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu 
 
13. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju
 
14. Prijedlog izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 
 
1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru gospodarstva i održivog razvoja za sklapanje dodatka ugovoru o zastupanju (povjerljivo) 
 
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru gospodarstva i održivog razvoja za davanje punomoći (povjerljivo) 
 
3. Informacije, pitanja i prijedlozi