104. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o hrvatskim državljanima u Ukrajini
                                              
2.         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine

3.         Prijedlog odluke o zabrani ulaska, izlaska i preleta u i iz područja letnih informacija Zagreb zračnim prijevoznicima Ruske Federacije

4.         Prijedlog odluke o osnivanju Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja

5.         Prijedlog zaključka o osnivanju Ekspertne radne skupine za koordinaciju i potporu pružanja zdravstvene zaštite izbjeglom stanovništvu Ukrajine

6.         Prijedlog rješenja o imenovanju Kriznog tima odgovornog za provedbu plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske

7.         Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za praćenje sigurnosti opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

8.         Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe i usluga strateških robnih zaliha nastalih zbog ratnih djelovanja, prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine        

9.         Informacija o financijskim i gospodarskim implikacijama situacije u Ukrajini na Republiku Hrvatsku.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
      
1.         Prijedlog odluke o pomoći (povjerljivo)

2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.