14. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (EU)

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

4.         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o prethodnoj kupnji za proizvodnju, kupnju i opskrbu cjepivom protiv bolesti COVID-19 u Europskoj uniji

5.         Prijedlog odluke o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu

6.         a)         Prijedlog odluke o određivanju nacionalnog koordinacijskog tijela i nacionalnog koordinatora za Inicijativu triju mora
            b)         Prijedlog odluke o ulaganju Republike Hrvatske u Investicijski fond Inicijative triju mora

7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije

8.         Prijedlog odluke o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave

9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kraljevici za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jasenice za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

11.        Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
             11.1.    Prijedlog zakona o zabrani glifosata (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
             11.2.    Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine                                                            
             11.3.    Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
             11.4.    Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu                                   
             11.5.    Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu  
             11.6.    Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2019. godinu

12.       Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2019. godinu, s financijskim pokazateljima.                                                                                                
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 19. i 20. listopada 2020.

2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:

            a)         broj 2020/0331, u vezi s osiguranjem i reosiguranjem
            b)         broj 2020/0332, u vezi s osposobljavanjem vozača i vozačkim dozvolama

3.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-242/20

4.         a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2019. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2019. godinu (vrlo tajno)
            b)         Prijedlog odluke o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2019. godine (vrlo tajno)

5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

6.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.