200. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (EU)

2. Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini                                            

3. Prijedlog uredbe o Središnjem registru državne imovine                                        

4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom                                                                               
 
5. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

       a) Prijedlog zakona o plaćama u javnom sektoru (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                      
       b) Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2019.                       
       c) Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2018. godinu                                                                             

6. Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu

7. Prijedlog zaključka u vezi s Trajnom izjavom - Međunarodnom inicijativom za otvaranje pregovora o Mnogostranom međunarodnom ugovoru o uzajamnoj pravnoj pomoći i izručenju u nacionalnim procesuiranjima najtežih međunarodnih zločina (zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina)                                                                                                         

8. Prijedlog zaključka u vezi s Dvogodišnjim sporazumom o suradnji između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije 2020./2021. 

9. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ukrajine Hennadii Udovenko pri Ministarstvu vanjskih poslova Ukrajine

10. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad međunarodnim natjecanjem u urbanim sportovima Pannonian Challenge (Osijek, 3. do 7. lipnja 2020. godine)

11. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
      a) Mire Bulja, u vezi s poduzimanjem mjera za zaštitu građana i imovine te naknadom štete
      b) Sonje Čikotić, u vezi s korištenjem sredstava iz EU fondova u društvu HŽ Infrastruktura
      c) Saše Đujića, u vezi s izdavanjem dozvola za gradnju
      d) Damjana Vucelića, u vezi s ugovorom između društva Polaris Exploration Inc. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Dokumenti