205. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta                                                              

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku                                                                                                            
3. Nacrt prijedloga zakona o službenoj statistici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                                  

4. Nacrt prijedloga zakona o strancima (EU)                                           
 
5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (EU)                                                                                                                 

6. Izvješće o poduzetim aktivnostima Ministarstva zdravstva vezano uz sprječavanje širenja korona virusa - usmeno izvješće           

7. Nacrt prijedloga strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu                             

8. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. - 2024.                                                                                                          

9. Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2020. godinu                                                                       

10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje

11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC5157 u k.o. Ćunski                                                                        

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula                                                        

13. a) Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Orahovice
      b) Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Otok             

14. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje                                                                                                        
 
15. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 29. godišnjice početka Domovinskog rata (Pakrac, 1. i 2. ožujka 2020. godine).                                                                                                                                                                                     
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               

1.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                         
2.         Mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće                                                                                    
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec siječanj 2020. – usmeno izvješće                                                                                       
 
4.         Izvješće o izvršenju akata donesenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske održanim izvan sjedišta – usmeno izvješće                                                              
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                            
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno izvješće  
                                                                                                                                                                             
7.         Kadrovska pitanja  
 
8          Informacije, pitanja i prijedlozi.
      

Dokumenti