244. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.      Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                

2.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (EU)                                          

3.      Nacrt prijedloga zakona o humanitarnoj pomoći                                                  

4.      Prijedlog odluke o suglasnosti s povećanjem iznosa sredstava za ugovaranje za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje centara za starije osobe

5.      Prijedlog odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske                                                                                                       

6.      Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske                                                                                                    

7.      Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.                                 
8.      Prijedlog odluke o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje 

9.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Strizivojna za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

10     Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Filipina o socijalnoj sigurnosti 
 
11.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa 
  
12.    Prijedlog uredbe o metodologijama vještačenja
             
13.    Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom s četvrtog trilateralnog ministarskog sastanka između Hrvatske, Italije i Slovenije
               
14.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)                  Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2022. godinu

b)                  Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2022.

15.    Izvješće o provedbi aktivnosti za 2022. godinu Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine
  
16.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, za razdoblje travanj - lipanj 2023.
  
17.    Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2023. 

 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.      Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec srpanj 2023.

2.      Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće   

3. 
          a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

          b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu  

4.       Kadrovska pitanja

5.       Informacije, pitanja i prijedlozi