7. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
3.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otkazivanje Europske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na športskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama
            b)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama

4.         Prijedlog odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19

5.         Prijedlog odluke o izradi operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2020. – 2024.

6.         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine                                   
  
7.         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka    
 
8.         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka za pokretanje proizvodnje                                             
 
9.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sračinec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

10.       Godišnje izvješće o obrani za 2019.

11.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona

12.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za srpanj 2020.

13.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 12. dodjelom nagrada Zlatna bilanca.                                                                                                     
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije broj 2020/2247, u vezi s putnim aranžmanima

2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec kolovoz 2020. – usmeno izvješće

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                  
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.