97. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je večeras, 26. siječnja 2022. godine, održala telefonsku sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:  
 
1.         1.1.      Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi
            1.2.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi
            1.3.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o djelatnosti psihoterapije
            1.4.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
            1.5.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti
            1.6.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada
            1.7.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.