110. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj 

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita (EU) 

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost 

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu

9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (EU)

10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

11.       Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske vezano za zaštitu potrošača od izravnog utjecaja rastućih cijena energenata na tržištima Europske unije (predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

12.       Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – preuzete obveze

13.       Prijedlog odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije

14.       Prijedlog odluke o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

15.       Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

16.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu Islamske Republike Afganistana povodom Donatorske konferencije na visokoj razini za podršku humanitarnom odgovoru na krizu u Afganistanu

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu cjelovite rekonstrukcijske obnove dimnjaka Rebro

18.      
           a)  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod zajednice ponuditelja koju čine: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

           b)  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sveti Petar u Šumi za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

19.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2021. godinu

20.       Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini

21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o proglašenju prve nedjelje u lipnju „Danom preživjelih od raka u Republici Hrvatskoj“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora) 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

           a)    Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 4. i 5. travnja 2022.

           b)    Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 5. travnja 2022.

2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije

3.         Upravni spor, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništenja Rješenja – davanje odgovora Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

4.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

          a)  Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

          b)  Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                       
 
7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi