127. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 

3.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Viliju Berošu, dr. med.,  ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje  očitovanja Hrvatskome saboru 

4.         Prijedlog zaključka o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda 

5.        
            a)         Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2022.
            b)         Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2022. 
            c)         Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2022.
            d)         Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije za otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim na potresom pogođenim područjima za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2022. 

6.         Nacrt prijedloga strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine 

7.         Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji Covid-a 19 

8.         Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.

9.         Prijedlog odluke o pristupanju osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora

10.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Kraljevine Kambodže o uspostavi bilateralnih konzultacija 

11.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 

12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
             a)         Prijedlog zaključka o obavezi osiguravanja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)                  
             b)         Poslovnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa  

13.         Prijedlog izvješća o radu policije u 2021. godini  

14.         XVI. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2021.                                                                                                                               
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
      
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

             a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 27. lipnja 2022.
             b)         Vijeće za okoliš (ENVI), 28. lipnja 2022.                                                
 
2.         Upravni spor, radi koncesije na pomorskom dobru – odgovor na žalbu              
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                      
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                                   
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.