161. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

3.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o mjerama solidarnosti radi zaštite sigurnosti opskrbe plinom 

4.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za odobrenje financiranja projekata u okviru investicije C6.1. R1-I2 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

6.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije

7.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice 

8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lokve za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva  

10.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci Split 

11.       Prijedlog zaključka o usvajanju Inicijalnog memoranduma za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) 

12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije o transformacijskim rješenjima za održivu poljoprivredu i prehrambene sustave Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

           a)        Prijedlog zaključka o zaduživanju Vlade Republike Hrvatske da predloži Hrvatskoj narodnoj banci da u redovitim godišnjim ciklusima prikuplja i objavljuje podatke o koncentraciji štednje u domaćim bankama i štednim bankama (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)
           b)        Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2021. godinu 

14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 82. međunarodnom skupštinom Europske udruge studenata prava – ELSA. 


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)  

2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.