178. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o službenoj iskaznici  

3.         a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala 

4.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod kluba banaka koji čine: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Seget za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Karojba za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Dugi Rat za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Stupnik za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja pristupne prometnice za novo groblje u Stupniku“  

5.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o građenju pristaništa Donji grad u Osijeku
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučka uprava Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova za projekt „Izgradnja pristaništa Donji grad u Osijeku“ 

6.         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 3263, u k.o. Zrin 

7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za sklapanje ugovora o gradnji gumenih brodica                                                         
 
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga dokumenta o imigracijskoj politici Republike Hrvatske

9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

10.       10.1.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
            10.2.    Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
            10.3.    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
            10.4.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o policijskim zvanjima
            10.5.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
            10.6.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

11.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave i Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje u Bosni i Hercegovini o međusobnoj razmjeni podataka i informacija  

12.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
           a)      Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske, Policijske škole u Slupsku o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja 
           b)      Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Litavske policijske škole o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja
           c)      Pismom namjere između Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Savezne policijske akademije Savezne policije Savezne Republike Njemačke 

 13.       Prijedlog izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

 14.       Prijedlog zaključka o sufinanciranju troškova organizacije dočeka Hrvatske nogometne reprezentacije

 15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad izložbom Nacionalnog muzeja  moderne umjetnosti „Jedan svijet“.    
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:  

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 13. prosinca 2022. – verifikacija stajališta  
            b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 19. prosinca 2022.                                     
            c)         Vijeće za okoliš (ENVI), 20. prosinca 2022.                                                  
 
2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                              
 
3.         a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
            b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće     
                                                                                                                                    
4.         Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije, sklopljenih na temelju članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 62/22.), za studeni 2022. godine
                                                                                                                            
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi