186. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske 

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni i dopunama Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske 

5.        
            5.1.       Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu                                                              
            5.2.       Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini                                                                                               
            5.3.       Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini                                                                             
            5.4.       Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini
                                                    
            5.5.       Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini
     
            5.6.       Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini

6.        
            a)         Prijedlog zaključka o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA)

            b)         Prijedlog zaključka o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA)

            c)         Prijedlog zaključka o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) 

7.         Prijedlog odluke o uspostavi strukture za pripremu i provedbu hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA) 

8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o poticanju i zaštiti ulaganja

9.         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima 

10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak (predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a u Hrvatskome saboru)
                                                
            b)         Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2022. godine
      
            c)         Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2021. godinu
              
            d)         Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine 

11.       Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini 

12.       Izvješće o vladavini prava u Republici Hrvatskoj za potrebe izrade Godišnjeg izvješća Europske komisije o vladavini prava u državama članicama Europske unije

13.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad konferencijom „Ljudsko bratstvo temelj mira i sigurnosti u svijetu“.  

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 23. siječnja 2023.

2.         Upravni spor, protiv Rješenja tuženika Povjerenika za  informiranje - davanje odgovora na tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske 

3.         Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata (tajno) 

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

5.         Kadrovska pitanja

​6.         Informacije, pitanja i prijedlozi