187. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi (EU)

5.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju  

6.         Prijedlog odluke o doprinosu Fondu Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) za žurne potrebe obnove energetske infrastrukture Ukrajine

7.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Gruzije o gospodarskoj suradnji

8.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56

9.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. 

10.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 26. međunarodnim sajmom gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede „Viroexpo“ 2023. godine

11.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a)         Irene Šimunić, u vezi s donošenjem zakona o inkluzivnom dodatku i zakona o osobnoj asistenciji
            b)         Milana Vrkljana, u vezi s radnim dozvolama.                                                     
 
                                                                                                              
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 30. siječnja 2023.

2.         Prijedlog pisanog očitovanja i prijedlog odgovora Republike Hrvatske na:

             a. zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije
             b. Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2022/0422, u vezi s izuzećem za uporabu žive u linearnim fluorescentnim žaruljama  

3.         a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (povjerljivo)
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaćama dužnosnika i zaposlenika Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (povjerljivo)
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (povjerljivo) 

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.