197. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
                                                                                                                           
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o patentu (EU)
 
3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama (EU)
                                                                                                                                       
5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (EU)
                                                                                                                                             
6. Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020.-2022.
 
7. a) Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva obrane za potrebe opremanja Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk
    b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk
 
8. Prijedlog odluke o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica
 
9. Prijedlog odluke o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda
                                                                                                                            
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sufinanciranje aktivnosti u okviru projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) "AdriaMed" – GCP/RER/063/CR0 "ADRIAMED"
 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za sklapanje sporazuma s pojedinim županijama o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od pojedinih mjesno nadležnih ureda državne uprave
 
13. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
      b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Gračišće za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Split
      c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Murter-Kornati za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
14. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
      b) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
 
15. a) Prijedlog Hrvatskome saboru da se o Konačnom prijedlogu ovršnog zakona provede treće čitanje
      b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
      c) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
      d) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o vatrogastvu
                                     
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o partnerstvu vezanom uz Nacionalne frankofonske inicijative i Frankofonske inicijative institucija (2019. – 2022.)

17. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
      a) Franka Vidovića, u vezi s otkrivanjem spomen ploče u novosadskom kompleksu Vojske Srbije
      b) Damjana Vucelića, u vezi s tužbama u slučaju švicarski franak
      c) Domagoja Hajdukovića, u vezi s izjavom o obrazovnim ustanovama
      d) Ranka Ostojića, u vezi sa Sporazumom o razumijevanju i poslovnoj suradnji.


Zatvoreni dio sjednice                                                                    

1. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)  

2. Prijedlog odluke o davanju preporuke za sklapanje nagodbi            
 
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za sklapanje nagodbe                                   
                                                                                                    
4. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom (tajno)                

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 
                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                               

7. Kadrovska pitanja  
 
8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti