199. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

6.         Prijedlog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

7.         Prijedlog uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

8.         Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog savjeta za obnovu

9.         Prijedlog uredbe o sustavu jamstva podrijetla energije (EU) 

10.       Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (EU)

11.       Prijedlog odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije

12.       Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka u vezi s ublažavanjem porasta cijene plina i sprječavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu

13.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u svrhu financiranja kupnje LPG broda

            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjenu državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., radi provedbe financijske sanacije društva

14.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2024. godine

15.       Prijedlog odluke o sustavu upravljanja i praćenja provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (VPZEI)

16.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga za provedbu nacionalnih ispita

18.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:  
  1. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. ožujka 2023. 
  2. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 13. ožujka 2023.                                                                           
  3. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 14. ožujka 2023.                    
  4. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. ožujka 2023.                                                                                                                                   
2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.