220. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                           

2. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                           
 
3. Prijedlog odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 od 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda                                                                                                   

4.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"
            b)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"
            d)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"
      
5. Prijedlog odluke o transportu u Republiku Hrvatsku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su sudjelovali u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu
 
6. Prijedlogodluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik
         
7. Prijedlog odluke o financiranju projekta "Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima"                                                    
 
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za opterećenje imovine Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti                                                           
 
9. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno 
      
10. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje.                         Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1. a)         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 1. i članka 2. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. (Narodne novine, broj 13/20) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                   
    b)        Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom tarifnog broja 14. stavka 3. i tarifnog broja 15. stavka 5. Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi (Narodne novine, broj 53/19) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                     
 
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prvoj zamjenici glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske za davanje punomoći                                           
 
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju kategorije važnosti za Generalni konzulat Republike Hrvatske (ograničeno)                                                          
 
4. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu 
    b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                      
 
5. Kadrovska pitanja  
 
6. Informacije, pitanja i prijedlozi.