40. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

5.         Prijedlog odluke o usvajanju „Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“

6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu Split

7.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

8.         Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu

9.         Prijedlog odluke o imenovanju Nacionalnog koordinatora za sudjelovanje Republike Hrvatske u Inicijativi o suradnji Narodne Republike Kine sa sedamnaest država srednje i istočne Europe ("Kina+17")

10.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač u 2021. godini

11.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sigurnosnim okvirom u pogledu međusobne povezanosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država

12.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja:

a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora
c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine

13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)         Prijedlog zakona o reguliranju položaja ugovornih strana u ugovorima sklopljenim sa stranim vjerovnikom, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
b)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2019.

14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

a)         Anke Mrak-Taritaš, u vezi s postupanjem građevinske inspekcije u postupcima nadzora građenja zbog nezakonitog građenja
b)         Marije Selak Raspudić, u vezi s prijavom radnica  * odgovor sadrži zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nije javno dostupan
c)         Karoline Vidović Krišto, u vezi s imenovanjem i troškovima imenovanja nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije:

a)         broj 2020/2171, u vezi s multimodalnim putovanjima
b)         broj 2019/2278, u vezi s tunelima u transeuropskoj cestovnoj mreži
c)         broj 2020/2341, u vezi s ionizirajućim zračenjem 
d)         broj 2020/2328, u vezi s energetskom učinkovitosti zgrada

2.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.