8. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Prijedlog odluke o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o hrvatskim  braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2025. godinu

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. godini, za sklapanje ugovora o javnim radovima - Izvođenje radova izgradnje višestambene zgrade u Benkovcu

5. a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o tumačenju i primjeni Ugovora o Energetskoj povelji između Europske unije, Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica
    b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izjave o pravnim posljedicama presude Suda u predmetu Komstroy i zajednički dogovor o neprimjenjivosti članka 26. Ugovora o Energetskoj povelji kao osnove za arbitražne postupke unutar EU-a

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sklapanje Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Zagrebačkom županijom i za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2025. do 2031. godine

7. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Zagvozd za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

8. a)         Prijedlog odluke o nekorištenju prava prvenstva stjecanja udjela i davanju izričite prethodne suglasnosti na prijenos udjela u pravima i obvezama iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika „SA-07“ i Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor ugljikovodika SA-07
    b)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika „SA-07“
    c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Dodatak br. 1 Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor ugljikovodika SA-07

9. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Unaprjeđenje kvalitete vode te dostupnost vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o gradnji (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

11. Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Hrvatskoj (predlagatelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

12. Prijedlog rezolucije o umjetnoj inteligenciji (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

13. Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2023. godinu

14. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske povodom svečanog obilježavanja 30 godina Obrtničke komore Zagreb.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:  
1.1.      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 20. lipnja 2024. - verifikacija stajališta                                           
1.2.      Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 21. lipnja 2024.                        
1.3.      Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 21. lipnja 2024.
1.4.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 24. lipnja 2024.          
1.5.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 24. lipnja 2024.                      
1.6.      Vijeće za opće poslove (GAC), 25. lipnja 2024.

2. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2023/0220, u vezi s transeuropskom prometnom mrežom

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

5 a)           Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu
   b)           Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.