91. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o Registru osoba s invaliditetom

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu

6.         Nacrt prijedloga zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (EU)

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

9.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske

10.       Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma o prijateljskom rješenju spora između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Colgate/McCallum, Ltd. i Gavina Michaela Susmana, s druge strane

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za donošenje rješenja kojim se nalaže organizatoru humanitarne akcije Zakladi „Nora Šitum“ iz Zagreba uplata neutrošenih financijskih sredstava, preostalih na računu za humanitarnu akciju „Svi za Milu“

12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina o odgodi dospijeća duga društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d.

13.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja

14.       Prijedlog odluke o odobrenju državne potpore društvu Jadrolinija, Rijeka nastavno na mjeru „3.12 Potpora u obliku potpore za nepokrivene fiksne troškove“ Privremenog okvira Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID-19

15.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava

16.       Prijedlog odluke o provedbi Rezolucije Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ od 14. rujna 2021.

17.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zaključka o raspravi o COVID putovnicama (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)

19.       Drugo periodično izvješće o primjeni Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima za razdoblje do 2020.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.        Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 20. prosinca 2021.

2.        Upravni spor protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu

3.        Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.        Kadrovska pitanja

5.        Informacije, pitanja i prijedlozi