96. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                     
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju
                                                                                                                                                         
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (EU)                                                                                         
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (EU)                                                                    
 
6.         Izvješće o vladavini prava u Republici Hrvatskoj za potrebe izrade Godišnjeg izvješća Europske komisije o vladavini prava u državama članicama Europske unije
 
7.         Prijedlog zaključka o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021. – 2027.                                                                   
 
8.         Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini                                                               
 
9.         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstva financija Republike Hrvatske o suradnji unaprjeđenja sposobnosti rendgenskog skeniranja u hrvatskim lukama      
 
10.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave  
 
11.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije                                                           
 
12.       Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                             
 
13.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača                                                                                                                
 14.      Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima na izradi tehničke dokumentacije za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine                                                                                                                                                                       
15.       Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2021. - provedba Zaključka Hrvatskoga sabora.                                                                                                           
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
  1. Vijeće za vanjske poslove (FAC), 24. siječnja 2022.
  2. Vijeće za opće poslove (GAC), 25. siječnja 2022.                               
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2021/0528, u vezi s razmjenama informacija o neplaćanju cestarina u Uniji
                                                                                                        
3.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II); s ciljem izvješćivanja o ispunjenju Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca – usmeno izvješće                     
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
                                                                                                           
5.         a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)      Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                       
 
6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti