121. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

3.         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju

4.         a)        Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama                                              
            b)        Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama                                                
            c)        Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi                                                                
            d)        Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture

5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu sredstava Europske unije za poziv „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza V“ 

6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara 

7.        
            7.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dubrovniku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            7.2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Svetom Ivanu Zelini za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            7.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Velika za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            7.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Antunovac za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            7.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            7.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Zagvozd za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            7.7.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Podbablje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            7.8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Marija Bistrica za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

8.        Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansne uplate kupca i za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula za izgradnju plutajućeg doka Nov. 537

9.         Informacija o aktivnostima vezanim uz 5. sastanak Koordinacijskog odbora ministara Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike održan u Rimu, 24. svibnja 2022.

10.       Prijedlog zaključka u vezi s Izvršnim programom suradnje u područjima kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2022. - 2026.

11.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Instituta za diplomaciju i međunarodne odnose Ministarstva vanjskih poslova i iseljeništva Alžirske Narodne Demokratske Republike

12.       Prijedlog zaključka u vezi s Izmjenom i dopunom br. 1 Pisma suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda u potpori aktivnostima financiranima putem ad hoc izvanproračunskih doprinosa

13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2021. godinu                                                                                                                
            b)         Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu               
            c)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2021. godinu                                                                                                                  
            d)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2021. godinu

14.       Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2021. godinu 

15.       Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2021. godinu

16.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 17. konvencijom hrvatskih izvoznika i 15. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima za 2021. godinu
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)          Marijana Pavličeka, u vezi s mjerom "Biram Hrvatsku"
            b)          Sanje Udović, u vezi s objavom poziva „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove, u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 2. lipnja 2022.

2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije

3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.        
           a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
           b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.