103. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres  

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ 

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (EU)

6.         Prijedlog odluke o upućivanju žurne pomoći Ukrajini

7.
            a)         Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade
            b)         Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi
            c)         Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine

8.        
            a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022. – 2025.
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja za razdoblje 2022. – 2025.

9.        
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022.
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Ugovora o međusobnim odnosima osnivača i odnosima osnivača sa Zavodom za obnovu Dubrovnika
          
10.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja

11.         Nacrt prijedloga odluke o deklariranju Oružanih snaga Republike Hrvatske u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a

12.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za izdavanje jamstava ovisnim društvima HEP grupe

13.         Prijedlog odluke o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

14.         Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

15.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za konkurentnost - unutarnje tržište i industrija (COMPET), 24. veljače 2022. 

2.         Upravni sporovi, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništenja Odluke

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće 

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti