194. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o biljnom zdravstvu (EU)       
                     
2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima       
                                                                          
3. Nacrt prijedloga zakona o Centru za posebno skrbništvo

4. Nacrt prijedloga zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu 
                 
5. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

6. Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare  

7.    
           a) Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji

           b) Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna za 2019. godinu, radi upućivanja humanitarne pomoći Republici Albaniji
       
8. Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije   

9. Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), za razdoblje do kraja 2020. godine                                              

10.
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 2: Kontejneri (polietilen visoke gustoće „HDPE“) za odvojeno prikupljanje otpada s odabranom zajednicom ponuditelja            

            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 3: Kontejneri (metalni) za odvojeno prikupljanje otpada s odabranim ponuditeljem

           c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 5: Zvona (poliesterski laminat ili jednakovrijedno) za odvojeno prikupljanje otpada s odabranim ponuditeljem                                                                                  
 
11.     
 
          11.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Murskom Središću za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

          11.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za rekonstrukciju dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici

          11.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za sanaciju klizišta Brest Pokupski

          11.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta Vatrogasno     
                                                               
          11.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vrbnik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

          11.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Molve za zaduženje kod   Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

          11.7.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Vinodolska općina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta "Izgradnja Reciklažnog dvorišta Podbadanj u Grižanama     

                                                                                                
12. Prijedlog zaključka u vezi s Izjavom o suradnji kojom se uspostavlja Europsko partnerstvo za tehnologiju lanca blokova   
                                                
13. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za suca Međunarodnoga suda            
                                                
14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

                      Prijedlog zakona o izmjeni Obiteljskog zakona (predlagatelj: Željko Lenart, zastupnik u Hrvatskome saboru)      
                                                  
                      Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018.               
                                           
                      Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2018. godinu    

15.      
                a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 3. Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog u Washingtonu dana 25. lipnja 2003.

                b)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003.

                c)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003.    

                                              
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
                                                                   
1.         Davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom:

            Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 50/17)

            Pojedinih odredbi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                               
 
2.        Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće     
                                                                                                                                                                                          
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                      
                                                                                                                                                
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.