201. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)                                                   
 
2.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za unos materijalne imovine u temeljni kapital trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.   
 
3.       a)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za ocjenu trofeja i izložbe
          b)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje dabrom
          c)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje smeđim medvjedom
          d)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje mačkom divljom                                                                                              
 
4.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
          a)          Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike u Hrvatskome saboru)                                          
          b)          Prijedlog zaključka o izmjeni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (predlagatelj: Klub zastupnika Nezavisne liste mladih u Hrvatskome saboru)                                                                              

5.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine, za 2017. i 2018. godinu                                                                                                                                                        

6.       Periodična izvješća Republike Hrvatske o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije                                                                              
 
7.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za studeni 2019. godine                                                            
 
8.      Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana o provedbi Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave                                                                                                                   

9.      Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
         a) Ranka Ostojića, u vezi s normativnim uređenjem izdavanja putnog naloga
         b) Nikole Grmoje, u vezi s prestankom rada laboratorija za vađenje krvi na otoku Hvaru
         c) Ranka Ostojića, u vezi s mogućnošću obavljanja laboratorijskih pretraga na otoku Hvaru
         d) Damjana Vucelića, u vezi s isporukom plina društva Plinacro d.o.o. društvu Petrokemija d.d.

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           
 
1.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                               
 
2.         Davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
            a)         prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17 i 84/19)
            b)         zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/19)                                                                                        

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                    

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno  izvješće                                                                                                                                  

5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti