236. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                             
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske           
 
3.         Prijedlog odluke o usvajanju dopuna programa "COVID-19 zajam za obrtna sredstva" i "ESIF jamstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
                                                                                         
4.         Prijedlog zaključka u vezi s iskazivanjem spremnosti uključivanja u proces izdavanja državnih jamstava za društva BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. i MKM Yachts d.o.o.                                               
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije            
                                                                                  
6.         a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
            b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Novalji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka                                                   
            c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Crikvenici za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
            d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
                                  
7.         Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2020.                                                                         
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja               
                 
9.         Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji

10.       Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019.       
           
11.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2019.

12.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 52. "Picokijadom" (Grad Đurđevac, 26. do 28. lipnja 2020.)                     
 
13.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                                                                                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.   
                                             
2.         Kadrovska pitanja  
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.