269. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (EU)

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (EU)

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (EU)

11. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

12. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

13. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti

14. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o Međunarodnoj organizaciji za sredstva pomorske navigacije

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povećanje iznosa sredstava za ugovaranje projekata iz poziva za dodjelu bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01. „Zaželi - prevencija institucionalizacije“, u okviru Prioriteta 3 - Socijalno uključivanje, Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu i isporuku osobnih vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100 % I. skupine

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provođenje aktivnosti vezanih uz komponentu  C6.1. Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

18. a)        Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o razumijevanju i podršci sa Zagrebačkom nadbiskupijom u vezi rekonstrukcije „Gradskog stadiona Maksimir“ i izgradnje ili rekonstrukcije objekata Katoličke Crkve na 10 lokacija u Gradu Zagrebu
      b)        Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o razumijevanju i podršci s Gradom Zagrebom u vezi rekonstrukcije „Gradskog stadiona Maksimir“ i izgradnje ili rekonstrukcije objekata Katoličke Crkve na 10 lokacija u Gradu Zagrebu

19. a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti, nakon provedenog postupka javne nabave, na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučka uprava Sisak o sklapanju ugovora o izvođenju radova izgradnje prodajno-servisnog centra
      b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti, nakon provedenog postupka javne nabave, Javnoj ustanovi Lučka uprava Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu za sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje prodajno-servisnog centra

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lišane Ostrovičke za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

21. Prijedlog odluke o nekorištenju prava prvenstva na otkup pridobivenih ugljikovodika koji pripadaju investitoru i davanju dozvole za stavljanje na tržište pridobivenih količina plina Republike Hrvatske sukladno Ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor SA-10

22. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Naprednog okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane

23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti o uspostavi nacionalnog programa stipendiranja, osnivanju povjerenstva za odabir i daljnjoj suradnji između Republike Hrvatske i College of Europe

24. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje bolesti COVID-19

25. Prijedlog zaključka u vezi s Okvirom za obrambenu suradnju između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država 2023. - 2028.

26. Prijedlog zaključka o potpisivanju Aneksa Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.

27. Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima u 2022. godini

28. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
a)        Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)
b)        Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje uzročnika nekontroliranog rasta cijena osnovnih prehrambenih i higijenskih potrepština, a koje su dovele do ugroze socijalnog blagostanja i egzistencijalne sigurnosti hrvatskih građana (predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru)
c)        Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2022. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:  
1.1.      Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET - Internal Market and Industry), 7. prosinca 2023.                                    
1.2.      Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET - Research and Space), 8. prosinca 2023.                                                                    
1.3.      Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 8. prosinca 2023. 
1.4.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 10. i 11. prosinca 2023.     
1.5.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 11. prosinca 2023.                                   
1.6.      Vijeće za opće poslove (GAC), 12. prosinca 2023.

2. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće

4. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec studeni 2023. - usmeno izvješće

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

6. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

7. Kadrovska pitanja

8. Informacije, pitanja i prijedlozi.