36. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (EU)

4.          Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske vezano za način dodjele i raspolaganja sredstvima EU fondova u sklopu "Projekta Slavonija, Baranja i Srijem" (predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

5.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju dokumenta "Globalna posvećenost medijskim slobodama"

6.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. u svrhu opremanja helikopterima Kiowa Warrior s pripadajućim sustavima

8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Šibenik za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja projekta „Modernizacija lučkog područja luke Šibenik“
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Lučke uprave Šibenik radi financiranja projekta „Modernizacija lučkog područja luke Šibenik“

9.         Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova

10.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 41048 u k.o. Sapna

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o sklapanju ugovora za izvođenje radova rušenja skladišta 5, 6 i 7

12.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

13.       Prijedlog odluke o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom

14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

14.1.    Prijedlog zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
14.2.    Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
14.3.    Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka
14.4.    Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2019. godinu
14.5.    Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
14.6.    Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
14.7.    Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2019.

15.       Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu

16.       Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2019.

17.       Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2019.

18.       Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2019. godinu.               
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.            Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom točke III. stavka 1. podstavaka 1., 4. i 13. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine, broj 131/20) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

2.           Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3.           Kadrovska pitanja

4.           Informacije, pitanja i prijedlozi.