185. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice


1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (EU)                                               
 
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju              

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora                                       

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)                                  

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti o suradnji u vezi s redovnim funkcioniranjem i održavanjem Sustava za prognoziranje i upozoravanje na opasnost od poplava u slivu rijeke Save                                           

6. Prijedlog odluke o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu                                          
 
7. a)         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Islamskoj Republici Iranu putem Svjetske zdravstvene organizacije
    b)         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Jemenu putem Fonda Ujedinjenih naroda za djecu
    c)         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Mozambiku putem Svjetskog programa za hranu
 
8. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Ivankovo za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Đulovac za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                    
 
9. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini radi sklapanja Okvirnog sporazuma za pružanje usluge IT koordinacije Predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (IS HR PRES 2020)
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini radi sklapanja Ugovora o javnim uslugama broj 33/19 – Najam konferencijske opreme i tehničke podrške za potrebe provedbe aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine                                                                                                     
10. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2024. godine za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se daje suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora                                                           
 
11. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 
  1. Prijedlog zakona o zabrani glifosata (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                      
  2. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2018. godinu                                                                                    
12. Prijedlog zaključka u vezi sa Zaključcima Stalne mješovite komisije za provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji o produljenju radnog vremena za granične prijelaze za pogranični promet Prilišće (HR) – Žunići (SLO) i Sveti Martin na Muri (HR) – Hotiza (SLO)                                                                                                                      

13. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije                                                                                                        

14. Prijedlog zaključka o Dogovoru između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke u vezi s upućivanjem njemačkog časnika za vezu u Ministarstvo obrane Republike Hrvatske radi potpore hrvatskom predsjedanju Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine                             

15. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o razumijevanju i suradnji u području katastra, topografske izmjere i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka                                                                                                     

16. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 
16.1. Domagoja Hajdukovića, u vezi s predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem Europske unije
16.2. Damjana Vucelića, u vezi s agencijama koje se bave poslovima privremenog zapošljavanja
16.3. Domagoja Hajdukovića, u vezi s rješavanjem stambenog pitanja mladih
16.4. Domagoja Hajdukovića, u vezi s obnovom spomenika
16.5. Domagoja Hajdukovića, u vezi s povećanjem mogućnosti putovanja građana Republike Hrvatske
16.6. Domagoja Hajdukovića, u vezi s Nacionalnim programom za mlade.Zatvoreni dio sjednice

1. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na dopis Europske komisije                                                         
 
2. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                          

3. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                      
                                                                                                                                                 
4. Kadrovska pitanja  
 
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.