239. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                
           
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske             
 
3.          a)        Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o sportu

             b)        Prijedlog zaključka o produljenju mjere pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa                                                                                  
 
4.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) – Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora                                    
 
5.         Prijedlog odluke o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19          
                                                                                                     
6.         Prijedlog odluke o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija                                                     
 
7.         Prijedlog odluke o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije        
                                                   
8.         Prijedlog uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (EU)                                
 
9.         Prijedlog uredbe o snimanju iz zraka                                                            
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2027. za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja Općinskog suda u Sesvetama                                                        
 
11.       Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru                          
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Pločama za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Novigradu za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag

            c)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Antunovac za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb 
                                                    
13.       Prijedlog odluke o postupanju s materijalnim sredstvima u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu                                                                   
 
14.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 u Republici Hrvatskoj             
 
15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 69. stavka 5. i 70. stavka 3. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu (Narodne novine, br. 79/06 i 105/06)                                                                                                               
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020., za mjesec lipanj 2020.        
                                                                                                                                                
3.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.                                                                     
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.