114. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (EU)

3.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

            b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

4.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane

5.         Prijedlog odluke o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu

6.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade oštećene uslijed potresa – zgrada Doma za starije i nemoćne osobe Sisak

7.        
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura  d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja obnove i modernizacije željezničke infrastrukture

            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove i modernizacije željezničke infrastrukture

8.        
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banke d.d., Split i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banke d.d., Split i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu financija da s društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. i Centrom za restrukturiranje i prodaju zaključi tripartitni Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja

10.       Prijedlog odluke o produljenju istražnog razdoblja u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnom prostoru ugljikovodika „DR-02“ 

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

13.       Prijedloga zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti o prijateljstvu i općoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kneževine Andore

14.       Prijedlog zaključka o povlačenju Republike Hrvatske iz Namjenskog fonda više donatora u vezi s Partnerstvom za razvoj infrastrukture na Zapadnoj obali i u Gazi Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodnog udruženja za razvoj
                           
15.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta izvršnog programa suradnje u područjima kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2022. - 2026.

16.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije 

17.       Godišnje izvješće za 2021. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)

18.       Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu

19.       Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2021.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
      
1.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)  

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.