167. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

8.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (EU) 

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Imotskom za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom zavodu za statistiku za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini koje proizlaze iz ugovora o nabavi radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene dijela postojećeg tavanskog u novi uredski prostor te sanacije pročelja poslovne zgrade Državnog zavoda za statistiku u Zagrebu

11.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Ugovora o sufinanciranju EU projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica“
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje dodatka Ugovora o sufinanciranju Projekta „Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac“ 

12.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći poplavama pogođenoj Islamskoj Republici Pakistanu  

13.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak
            b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak   

14.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike San Marina o političkim konzultacijama               
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marina o suradnji u područjima kulture, obrazovanja, visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja                  
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Države Izraela o suradnji u području zdravstva i medicine 

15.       Prijedlog godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2021. godinu

16.       Prijedlog izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu

17.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, za razdoblje srpanj – rujan 2022.

18.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2022. za razdoblje svibanj – listopad 2022.

19.       Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača za 2021. godinu 

20.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:    

1.          Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
  1.      Vijeće za opće poslove (GAC), 18. studenoga 2022.            
  2.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 21. studenoga 2022.
  3.      Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 22.    studenoga 2022.                                                                                 
 
2.      Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
       a)       broj 2022/0361, u vezi s radnim uvjetima u Europskoj uniji
       b)       broj 2022/0362, u vezi s ravnotežom između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi
       c)       broj 2022/0363, u vezi sa stavljanjem na tržište sjemenja  

3.       Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće  

4.       Informacije, pitanja i prijedlozi.