180. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske                               

2.         Nacrt prijedloga zakona o obradi biometrijskih podataka                                   

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju  (EU)                                                                                                                                       

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane    

5.         a)        Prijedlog strategije integriranog upravljanja granicom
            b)        Prijedlog akcijskog plana za provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom                                                                                      
 
6.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje dodatka br. 1 Ugovoru o javnim radovima broj 55-2018 za izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj                           

7.         a)           Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije, u tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije 2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014. – 2020.
            b)          Prijedlog odluke o popisu radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja fondova za unutarnje poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova                                                                                                     

8.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za prvi dio predujma potrebnog za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja društva Croatia Airlines d.d.                

9.         9.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ulica A. Trumbića 1b i K. Frankopana 24
            9.2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka za izgradnju umjetnog travnjaka na Gradskom stadionu
            9.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Samoboru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
            9.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            9.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vinodolska općina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            9.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Petrijevci za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                   

10.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:  
            a)          Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2018. godinu                                                                                 
            b)          Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2018. godinu                                                                                               
            c)          Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu   
            d)          Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2018. godinu                                                                       

12.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o muzejima                                              
            b)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji                                            
            c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o psihološkoj djelatnosti
            d)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti                                                                       
 
13.       Godišnje izvješće o državnim potporama za 2018. godinu    
                                    
14.       Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2018. godinu                                                              
 
15.       Prijedlog odluke o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske/Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vlade Države Izraela/Ministarstva obrane Izraela o zaštiti klasificiranih podataka                                                                                         
16.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
            a)        25. svehrvatskim športskim natjecanjem invalida Domovinskog rata (Makarska, 27. do 29. rujna 2019. godine)                                                             
            b)        Konferencijom međureligijskog i međukulturalnog dijaloga „Ljudsko bratstvo – temelj mira i stabilnosti u svijetu“ (Zagreb, 4. i 5. veljače 2020. godine) 
            c)        Svečanosti povodom obilježavanja 100 godina od osnutka Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 10. listopada 2019. godine).      
 
                                         
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 26. i 27. rujna 2019. godine         
 
2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
  
3.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata, na čelu s počasnim konzulima (ograničeno)                                                       
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                    
                                                                                                                                                
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi. 

Dokumenti