21. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja

5.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije za sprječavanje korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

6.         6.1.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
            6.2.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju
            6.3.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
            6.4.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
            6.5.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“
            6.6.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

7.         a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Perua o programu radnog odmora
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Australije o programu radnog odmora     
 
8.         8.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Gospiću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            8.2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            8.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Daruvaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            8.4.      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Trogiru za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
            8.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Polača za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            8.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Hum na Sutli za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

9.         Prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije za godinu koja završava 31. prosinca 2020.

10.       Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC8

11.       Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa

12.        a)       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi informatičke opreme putem financijskog leasinga
             b)       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o uvođenju novog IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima

13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za produljenje primjene Karte regionalnih potpora Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine

14.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                                          
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

15.1.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obrtu (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                    
15.2.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
15.3.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                  
15.4.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru)  
15.5.    Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2019. godinu               
15.6.    Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2019. godinu
15.7.    Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. u razdoblju od 2016. do 2018. godine

16.       Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            a)         nadležnih za unutarnje tržište i industriju (COMPET), 19. studenoga 2020.
            b)         nadležnih za konkurentnost (svemir) (COMPET Space), 20. studenoga 2020.
            c)         obrane (FAC Defence), 20. studenoga 2020.
            d)         nadležnih za razvoj (FAC Development), 23. studenoga 2020.

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.