235. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije                                                                                             
 
2.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                     
           
3.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske                         
 
4.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. (EU) 
                                                                                                          
5.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske                 
        
6.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj                                                      
                                     
7.         a)         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Potprojekt br. HR8 (2018): Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja do 25 obiteljskih kuća

            b)         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Potprojekt br. HR9 (2018): Kupnja do 38 stanova                                                                 
 
8.         a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

            b)         Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka u vezi s mjerama pomoći nakladnicima radija kojima je epidemija bolesti COVID-19 onemogućila redovito poslovanje           
                                                                                                                  
9.         Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic                                                              
 
10.       Prijedlog odluke o korištenju pijeska u redovitoj ili izvanrednoj obrani od poplava   
 
11.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Energetskog instituta Hrvoje Požar za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka          
 
12.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku                 
 
13.       Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2019.                   
 
14.       Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2019.                   
 
15.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za travanj 2020.                                                           
 
16.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Talijanske Republike o suradnji na području obrane    

            b)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Mađarske o osnivanju, djelovanju, popuni osobljem, financiranju, upravljanju i potpori Multinacionalnog divizijskog zapovjedništva - Centar (HQ MND-C)       
                                           
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između saveznog ministra obrane Republike Austrije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Mađarske, Ministarstva obrane Slovačke Republike i Ministarstva obrane Republike Slovenije u vezi s uspostavom Regionalnog zapovjedništva sastavnice za specijalne operacije 

            d)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Republike Estonije, Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve, ministra obrane Kraljevine Nizozemske, ministra nacionalne obrane Republike Poljske i Ministarstva nacionalne obrane Rumunjske o suradnji u projektu „Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti“
                                                             
            e)         Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između saveznog ministra obrane Republike Austrije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Češke Republike i Finskih obrambenih snaga i Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i ministra obrane Irske i Ministarstva obrane Republike Latvije i ministra obrane Kraljevine Nizozemske i Švedskih oružanih snaga o suradnji u okviru Borbene skupine koja će biti stavljena na raspolaganje Europskoj uniji u drugoj polovici 2020.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

2.         Kadrovska pitanja
  
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi