237. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj
 
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o do sada poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje
 
4.         Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o otocima
 
5.         Prijedlog zaključka u vezi s daljnjom pripremom i realizacijom vodno-komunalnih projekata
 
6.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (EU)
 
8.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020.
 
9.         Prijedlog nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s Akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika
 
10.       Konačno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini
 
11.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od  2018. do 2021. godine, za 2019.
 
12.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta
 
13.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministra kulture i nacionalne baštine Republike Poljske za godine 2020. - 2023.

14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 54. međunarodnom smotrom folklora "Đakovački vezovi"
 
15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 
 

a) Domagoja Hajdukovića, u vezi s djelatnostima u kojima je od početka epidemije povećana potražnja za radnicima 

b) Domagoja Hajdukovića, u vezi s brojem medicinskog osoblja s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 

                                                                                                                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
 
1.1.      Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Narodne novine, br. 51/20, 54/20, 55/20 i 56/20)

1.2.      Dopunjene zahtjeve Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu očitovanja u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 42/20), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 47/20), Zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 31/20), Zakona o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 32/20) i odluka donesenih na temelju tih zakona
 
2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ograničeno)
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.